Hoofdpagina I Onderwerpen I Site-info I Actueel I Linken en Adverteren I Linkpartners I Hongarije-Startpagina I Contact I Bookmark deze Rubriek
 
Rubrieken
 
Algemeen
Huis in Hongarije
Vakantie in Hongarije
Stad & Streek
Flora & Fauna
Kunst & Cultuur
Traditie & Religie
Godsdienst
Kerstening
Mariaverering
Pálosok - oorsprong
Pálosok - geschiedenis
Pasen - Húsvét
Monumenten
(Volks)gebruiken
Mythen & Legenden
Eten & Drinken
Literatuur
Diversen
 
Advertentie
Helemaal het roer om
Bungalow net
Album printer-de leukste foto's in een album
Effe weg _ Supervoordelige busreizen
World Volunteers
Hongarije.diamental.nl
Pálosok - Ondergang en Opkomst

In eerste instantie stonden de kluizenaars bekend als de Kluizenaars van Keresztúr, afgeleid van de naam van Het Heilige Kruis Klooster, waar de leiders van de verschillende gemeenschappen bijeenkwamen. Dit klooster bleef tot 1300, toen het door de Turken werd vernietigd, het centrum van de orde. Rond 1300 begon ook de uitbreiding van de orde naar het buitenland; eerst naar Slowakije en naderhand naar Duitsland en Kroatië.

Louis de Grote (Nagy Lajos, Kiraly), speelde als Hongaars-Poolse koning een rol in de stichting van het eerste Pálos klooster in Polen, dat opgedragen is aan de Maagd Maria. Het centrum van de orde ligt nog steeds in Polen, Çzestochowa, wat naast Lourdes en Fatima, nog steeds een belangrijk pelgrimsoord is. Vanaf 1341 werden de pijen van ruwe, ongebleekte grijzige wol vervangen door witte pijen, wat in die tijd niet veel voorkomend was, om zich te onderscheiden van de rondtrekkende kluizenaars.

Het succes van de expeditie van Koning Louis de Grote (Nagy Lajos) naar Venetië werd door Father Lucas voorspeld; de limetree bloeide. Na deze overwinning van werd het mogelijk om het gemummificeerde lichaam van de St. Paul de kluizenaar van Thebe vanuit Venetië over te brengen naar Buda, waar het voor het publiek tentoongesteld werd. Op 14 november vond het zijn vaste rustplaats in het klooster van Szentlörinc, tot het na de nederlaag bij Mohács werd onder gebracht in het kasteel van Trencsén, met de bedoeling het lichaam in veiligheid te brengen. Het werd daar echter samen met het kasteel in een brand vernietigd.

In 1377 wees koning Louis de Grote een gebied met de naam Thal, bij Pozsony (= Presburg = Bratislava - hoofdstad van Slowakije) aan de Pálos toe, met de doelstelling dat ze zich daar zouden vestigen. In het begin was het een onbetekenend klooster, maar later zou het bekend worden onder de naam Mariavölgy (de naam stamt uit de laatste eeuw). Vanwege zijn afgelegen locatie werden hier door de monniken de boeken en diploma’s in veiligheid gebracht, toen de Turken snel en vernietigend oprukten.

Tijdens de overheersing vernietigden de Turken veel kloosters en vermoordden ze de kloosterlingen. Een deel van de monniken konden vluchten en dook onder bij de boeren op het platteland waar ze meewerkten en het dagelijks leven met hun deelden, met de intentie het geloof hoog te houden.

De Turkse overheersing, het opdelen van het land in drie delen en het opkomende reformisme droegen bij aan de leegloop van de kloosters. Op plaatsen waar de monniken niet gestoord werden door de Turken, bracht de aristocratie hen een gevoelige slag toe, aangezien die uit waren op hun bezittingen en nu hun kans schoon zagen. In weerwil van de slechte situatie, waren de Pálos de enige orde naast de Franciscanen die kans zagen ondanks alle problemen te continueren. Belangrijke kloosters in die tijd waren Mariavölgy, Lepoglava en Remete.

In het begin van de 17e eeuw zagen de Pálos kans om hun positie op vijf plaatsen te versterken. Ze kregen de vier kloosters Wondorf, Sátoraljaújhely, Lád en Terebes terug en stichtten een nieuw klooster in Pápa. Ze namen een toenemende rol in bij zielzorg in de bezette gebieden en later in Hongarije zelf. Ze kregen een huis en kerk in Nagyszombat (Het Hongaarse Kleine Rome), dat rond 1652 als het centrum van de Hongaarse kerk werd gezien.

Vanaf het midden van dezelfde eeuw ontving Mariavölgy steeds meer donaties waardoor de gebouwen afgebouwd konden worden. Het aantal volgelingen nam toe en Mariavölgy werd vanzelfsprekend het nieuwe centrum van de orde. Alhoewel het klooster niets heeft overgehouden uit de Middeleeuwen trekt het zelfs heden ten dage veel pelgrims uit verre streken. Er gebeurden een aantal wonderen, en de wonderen die ergens anders gebeurd waren werden hier afgeroepen en vanaf 1732 geregistreerd in een boek. Het oorspronkelijke klooster was zwaar beschadigd en tijdens een latere renovatie is de decoratie verrijkt. De Middeleeuwse Gotische kerk is later in Barokstijl herbouwd.

Inmiddels groeiden de Pálos in belangrijkheid en aantal. Paus Bonifacius IX hielp de Pálosstudenten in Italië, door ze toestemming te geven alle universiteiten te mogen bezoeken en missen en preken te geven. Tussen de 16e en 18e eeuw studeerden er ongeveer 50 getalenteerde seminaristen aan de universiteit in Rome. In 1635 richtte aartsbisschop Péter Pázmány in Nagyszombat een universiteit op waar de seminaristen theologie konden studeren.( Aan het eind van de 18e eeuw werd de universiteit naar Boedapest verplaatst en de aartsbisschopszetel naar Esztergom).

Ditmaal kwam het gevaar uit de hoek van de Jozefinisten, die door middel van toezicht op de priesteropleidingen en benoemingen van de bisschoppen de Kerk ondergeschikt trachtten te maken aan de Staat en haar 'verlichtte' religieuze tolerantie. Eerst hinderden ze de monniken door middel van hun voorschriften ten aanzien van het leven in de kloosters en later verhinderden ze openlijk het aannemen van nieuwe monniken. In 1781 tekende keizer Jozef II de voorschriften die connecties met buitenlandse, Roomse principes verhinderden. Kloosters werden bij voorschrift gesloten en op 7 februari 1786 tekende hij het bevel om de Pálos orde, dat op dat moment bestond uit 313 leden en 24 kloosters en residenties, te ontbinden. Eens te meer werd de machtige eik gekapt.

Een wederopbouw van de orde werd in eerste instantie verhinderd door gebrek aan ondernemende monniken, wiens aantal sterk was teruggenomen onder het Tsarisme. Nadat Polen in 1918 vrij kwam van het Tsarisme verenigden de kloosters van Krakow en Çzestochowa zich. Het nieuwe staatsbestel weerspiegelde de oude spirit en het actieve karakter van de Pálos en zorgde voor een nieuwe opleving in de kloosters.

De in 1931 gekozen provoost Piusz P. Prezezdziecki had duidelijk de intentie de Hongaarse gemeenschap tegemoet te komen. Door zijn interventie kregen de Pálos vanaf 1933 toestemming van Jusztinián Serédi om zich in het klooster bij de Rotskerk van Boedapest te vestigen, waar ze in 1950 hun 700e stichtingsdag vierden. Tussen 7 oktober en 5 december datzelfde jaar moesten ongeveer 2300 monniken en 8800 nonnen de kloosters verlaten. Leden van de orde werden veroordeeld tot de dood en zware gevangenisstraffen. (Deze veroordelingen werden door de Hoge Raad in 1992 illegaal verklaard).

Net als in de tijd van de Josephinisten was het ook ditmaal onmogelijk de orde totaal uit te roeien. In het geheim bestudeerden de jonge ‘clandestiene’ Pauliner monniken de geschiedenis van de orde, ze organiseerden religieuze uitoefeningen van hun geloof onder de naam ‘witte dagen’ en legden hun eed af voor oudere Pauliner monniken. Deze ‘clandestiene’ monniken werden in 1989 door de congregatie officieel erkend als Pálos en een aantal voormalige, in beslag genomen eigendommen, werden teruggegeven; De parochie van Márianosztra, het klooster op de Gellért heuvel en de Rotskerk.

Palos kloosterToen de novice training in st. Pauls kerk te Pécs in 1989 weer aanving, werd dit gezien als een nieuwe start voor de Pálos. Tegenwoordig kunnen de Pálos studeren in de Diascesau Seminary van Pécs, die zijn deuren opende op 23 september 1991. Op 9 september 1995 konden 7 kandidaten de witte kleding van de Paul orde aannemen om een leven als Palós te beginnen. In Pálosszentkút (bij Pálmonostora) waren de Pálos in 1940 al geïnstalleerd en in 1991 werd het opnieuw aan hun zorg toevertrouwd. Op 7 juli 2005 werd, gelijk met de viering van de feestdag van O.L. Vrouwe, de feestelijke opening van het nieuwe klooster gevierd. Een belangrijke nieuwe stap voor deze orde en voor een aantal Hongaren het symbool voor het herstel van identiteit van het land.


Het boek 'Pálosok' van Mikes Kiadó (isbn 963 8130 12 1) dat als bron van dit artikel diende bevat veel mooie foto's.

Advertentie
zet m op voor Es
Last minute vakanties
Vakantie in Hongarije online boeken
Adverteren op onze site
Kiss Tanya, Folkloreshow met traditionele maaltijden
Voor redelijke prijzen en optimale service
cheap tickets _ goedkope vliegreizen
emigratieboek
Google
 
Web diamental.nl
 
Copyright en webdesign: diamental.nl